فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مقاومت مصالح I و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مقاومت مصالح I دکتر امیرحسین جعفریه می باشد.