نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مديريت آب شهري دکتر رامتین معینی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مديريت آب شهري و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مديريت آب شهري دکتر رامتین معینی می باشد.