نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس تحليل و مديريت سيستم هاي منابع آب ۲ دکتر رامتین معینی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس تحليل و مديريت سيستم هاي منابع آب ۲ و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس تحليل و مديريت سيستم هاي منابع آب ۲ دکتر رامتین معینی می باشد.